Nemecký webinár

Webináre nemčiny sú jazykové semináre, ktoré môžete sledovať cez internet a učiť sa jazyk oveľa rýchlejšie. Najlepší slovenskí aj zahraniční lektori s Vami budú komunikovať cez Vaše monitory. Do webinárov sa môžete aktívne zapájať a lektor okamžite reaguje na Vaše otázky.

Jazykové webináre nemčiny sú vhodné pre všetky úrovne od začiatočníkov po pokročilých. Nemecký webinár je navrhnutý tak, aby účastníkom poskytol efektívne jazykové vzdelávanie.

Trvanie webinárov: približne 20 minút

Právne stanovisko:

Jazykové webináre a ich obsah sú výlučne majetkom jazykovej školy TopEnglish, s.r.o. (ďalej- jazyková škola). Akákoľvek reprodukcia, množenie, sťahovanie či nahrávanie bude považované za porušenie autorských práv. Jazyková škola poskytuje tieto webináre iba ako doplnok k štúdiu jazyka a nie ako jeho náhradu.

Určitý a neurčitý člen / Bestimmte und unbestimme Artikel 

Kniha Die Directe Metode - 1. úroveň

Časovanie pravidelných slovies v prítomnom čase / Konjugation von regelmäßigen Verben im Präsens

Kniha Die Directe Metode - 1. úroveň

Modálne slovesá môcť, mať rád, chcieť / Modalverben können, mögen, wollen

Kniha Die Directe Metode - 2. úroveň

Datív (3. pád) (tvary členov, predložky, slovesá) / Dativ

Kniha Die Directe Metode - 1. a 2. úroveň

Akuzatív (4. pád) (tvary členov, predložky, slovesá) / Akkusativ

Kniha Die Directe Metode - 1. úroveň

Slabé skloňovanie / Schwache Deklination

Kniha Die Directe Metode - 2. úroveň

Skloňovanie prídavných mien po určitom člene / Adjektivdeklination mit dem bestimmten Artikel

Kniha Die Directe Metode - 2. úroveň

Skloňovanie prídavných mien po neurčitom člene / Adjektivdeklination mit dem unbestimmten Artikel

Kniha Die Directe Metode - 2. úroveň

Skloňovanie prídavných mien bez člena / Adjektivdeklination ohne Artikel

Kniha Die Directe Metode - 3. úroveň

Jednoduchý minulý čas / Präteritum

Kniha Die Directe Metode - 4. úroveň

Zložený minulý čas / Perfektum

Kniha Die Directe Metode - 4. úroveň