Medzinárodné jazykové certifikáty

Nechajte si posúdiť úroveň angličtiny vo vašej firme - TOEIC® certifikát

TOEIC® je medzinárodný štandard pre posudzovanie znalosti angličtiny pre firmy.  Test nastavil kritériá pre posudzovanie anglických jazykových zručností používaných na pracovisku. Minulý rok absolvovalo test viac ako 7 miliónov ľudí.

Testové otázky simulujú reálne prostredie na pracoviskách. Dosiahnuté skóre poskytuje presné informácie o silných a slabých jazykových stránkach testovaného.

Ako prebieha test TOEIC®

Test trvá dve a pol hodiny a je rozdelený na dve sekcie. Každá sekcia má 100 otázok.

Počúvanie

Testovaní počúvajú krátke nahrávky. Počúvanie obsahuje 4 časti: fotografie, krátke rozhovory, konverzácie, otázky a odpovede

Čítanie

Testovaní čítajú rôzne materiály a odpovedajú na otázky podľa toho, čo sa dozvedeli. Čítanie obsahuje 3 časti: dopĺňanie viet, dokončovanie textu, čítanie s porozumením

Test TOEIC® Vám umožňuje:

TOEIC® brožúry na stiahnutie:

TOEIC Listening & Reading brochure (B2B)

TOEIC Listening & Reading leaflet (B2C)

TOEIC Listening & Reading leaflet 2 (B2C)

TOEIC Bridge lefalet (B2B)

Viac informácii na domovskej stránke ETS.

Jazykový certifikát TOEIC® Speaking & Writing

Medzinárodný štandard pre hodnotenie znalostí angličtiny na pracovisku

TOEIC ® Speaking & Writing posudzuje ústny a písomný prejav v Anglickom jazyku pre podnikanie.

Ako prebieha test TOEIC Speaking & Writing

Test hodnotí jazykové znalosti, ktoré sú používané v každodennom živote a na pracovisku. Trvá jedena  pol hodny. Testovaní hovoria a píšu v angličtine a odpovedajú na reálne otázok a scenáre. Testy používajú bežnú každodennú slovnú zásobu, frázy a kľúčové výrazy.

Rozprávanie

Test obsahuje čítanie textu, opis obrázka, odpovede na otázky, odpovede na otázky s využitím poskytnutých informácií, návrhy riešení, vyjadrenia názorov

Písanie

Test obsahuje písanie viet na základe obrázka, odpovede na písomné žiadosti, napísanie eseje

Viac informácii na domovskej stránke ETS.

TFI - Preskúšanie spôsobilosti z francúzskeho jazyka

Skúška TFI je skúška odbornej spôsobilosti z francúzskeho jazyka. Je určená pre osoby, ktorých materinským jazykom nie je francúzština. TFI výsledky skúšok ukazujú, ako dobre komunikujete vo francúzštine v obchodnom a akademickom prostredí.

Čo Vám test umožňuje

Obsah testu odráža reálne úlohy a poskytuje informácie, ktoré Vám umožnia pomerne ľahko

Ako test prebieha

Test trvá dve a pol hodiny a je rozdelený na dve časti.

Počúvanie

Testovaní počúvajú krátke nahrávky. Počúvanie obsahuje 3 časti: otázky a odpovede, dialógy, konverzácie

Čítanie

Testovaní čítajú rôzne materiály a odpovedajú na otázky podľa toho, čo sa dozvedeli. Čítanie obsahuje 3 časti: identifikácia chýb, dopĺňanie viet, čítanie s porozumením

Viac informácii na domovskej stránke ETS.

WiDaF - obchodný nemecký certifikát

WiDaF (Deutsch als Fremdsprache in der Wirtschaft), bol vyvinutý v roku 1996 nemecko-francúzskou obchodnou komorou, na zisťovanieo úrovne znalosti obchodnej nemčiny.

Test WiDaF využívajú firmy na meranie efektivity vzdelávania a na účely certifikácie a náboru.

Ako prebieha test WiDaF

Test sa skladá zo 150 otázok. Je rozdelený na dve časti a trvá približne 3 hodiny.

Prvá časť

Druhá časť

Zložitosť testu

Test bol pripravený na meranie znalostí nemčiny používaných ako v práci, tak v podnikaní. WiDaF skóre sa pohybuje v rozmedzí 0 až 990 bodov. Aby bolo možné presne zmerať úroveň znalostí uchádzača v nemčine, test sa skladá z otázok s rôznym stupňom obtiažnosti. Jednou z výhod WiDaF je fakt, že predtým, než ho, test operátor nemusí deklarovať úroveň jeho znalostí. Je to skúška, ktorá meria a potvrdzuje testovacie diaľky zručnosti, a to na základe získaných bodov.

Uznanie testu WiDaF

WiDaD je uznávaný množstvom medzinárodných organizácií:

WiDaF test a Spoločný európsky referenčný rámec - CEF

Výsledky testov boli zmapované do Spoločného európskeho referenčného rámca, a to nasledujúcim spôsobom:

WiDaF (0-990 points) A2 B1 B2 C1 C2
Vocabulary / Grammar (0-330 points) 0-82 83-165 166-245 246-299 300-330
Reading (0-330 points) 0-82 83-165 166-245 246-299 300-330
Listening (0-330 points) 0-82 83-165 166-245 246-299 300-330
TOTAL 0-246 247-495 496-735 736-897 898-990 

 

Viac informácii na domovskej stránke ETS.

Chcete sa dôkladne pripraviť na získanie certifikátu?

Vyberte si z našej ponuky a prihláste sa na jazykový kurz, na ktorom si zlepšíte vaše jazykové schopnosti. Pripravíte sa na certifikát a nebudete mať problém s jeho absolvovaním. Ponúkame vám kurz angličtiny ŠTANDARD, intenzívny kurz angličtiny, kurz obchodnej angličtiny, kurz nemeckého jazyka alebo intenzívny nemecký kurz.