Nemčina priamou metódou Die Direkte Methode

"Die Direkte Methode" je takzvaná priama metóda pre výučbu nemeckého jazyka.  Je zameraná na komunikáciu.  Používaním tejto metódy sa študent učí neustále rozprávať počas celej vyučovacej hodiny.  Každá lekcia je naaranžovaná do špeciálneho dialógu medzi učiteľom a jednotlivými študentmi v skupine.  Každý zúčastnený študent musí odpovedať lektorovi na dané otázky priamo v nemčine bez prekladania si textu do svojho rodného jazyka. Odpovedá celou vetou s použitím prebratých slovíčok a gramatiky tesne predtým.  Rodný jazyk študenta sa pri výučbe nepoužíva a ak sa aj použije, tak len minimálne pre lepšie pochopenie preberaného učiva.  Keď študent odpovedá na kladenú otázku učiteľ pomáha s odpoveďou študentovi napovedaním slovíčok a opravovaním gramatiky a prízvuku.  Počas hodiny učiteľ rozpráva na študentov prirodzeným spôsobom pri dodržiavaní vysokej dynamiky a tempa hodiny.  Takto si každý z prítomných študentov postupne zvyká na intonáciu a rýchlosť hovorenej formy jazyka.  Minimálne 80% lekcie je zameraných na rozprávanie.  Účastníci si počas vyučovacej hodiny nemusia robiť žiadne poznámky pretože celá látka preberaná počas hodiny je v učebnici a tiež je zaznamenaná aj na CD nosičoch, ktoré sú súčasťou každej učebnice. Takto sa študent môže neustále zdokonaľovať v jazyku aj mimo jazykovej školy.

"Die Direkte Methode" vychádza z priamych metód výučby, pri ktorých sa používa priama, takzvaná riadená konverzácia.  Ide o systém otázok a presných odpovedí pomocou ktorých si každý študent neustále precvičuje presne dané vetné konštrukcie.  Následne si študent vety zapamätá a postupne ich dokáže aplikovať v praxi.  Všetko do seba systematicky zapadá a je prepracované do najmenšieho detailu. Tým je učenie sa nemčiny menej náročné ako pri osvojovaní si jazyka iným spôsobom.  Osnovy v nižších úrovniach sú stanovené tak, aby si študent osvojil presne tie slová a gramatické javy, ktoré musí ovládať ako základ jazyka.  Vo vyšších úrovniach sú prvky študentovej kreativity povolené a sú podporované tým, že štruktúra viet je voľnejšia.  Následne sa týmto vytvára priestor pre jeho schopnosť pohotovo reagovať na rôzne témy vlastnými slovami.

"Die Direkte Methode" je vhodná pre všetky jazykové úrovne všeobecnej nemčiny od začiatočníkov až po pokročilých.  Je výsledkom spoločnej práce kvalifikovaných učiteľov nemeckého jazyka s mnohoročnými skúsenosťami a zohľadňuje konkrétne požiadavky študentov.  Metóda pozostáva z 12 úrovní. Učebníc je spolu 6 a každá obsahuje 2 úrovne.  Obsah učebníc je zameraný na modernú slovnú zásobu s pestrou paletou aktuálnych tematických oblastí.  Sú esteticky upravené a majú atraktívny grafický dizajn.  "Die Direkte Methode" je licencovaná metóda a podlieha autorským právam.  Na slovenský trh vstúpila v januári 2012 prostredníctvom našej školy.  

"Die Direkte Methode":

Do nedávna bolo na svete množstvo priamych metód vyučovania jazyka, žiaľ len pre anglický jazyk.  "Die Direkte Methode" ako prvá svojho druhu na svete vypĺňa priestor aj pre iné svetové jazyky.  Momentálne je prostredníctvom našej školy na slovenskom trhu prístupná priama metóda pre nemecký jazyk. Naša škola je distribútorom priamej metódy aj pre výučbu Angličtiny, Angličtiny pre deti (formou; English4Kids), Francúzštiny, Ruštiny, Španielčiny a Taliančiny.

 

Princípy výučby prostredníctvom Die Direkte Methode:

Dynamika a rýchlosť kladených otázok

Rýchle tempo napredovania umožní študentovi osvojiť si jazyk v hovorovej forme a teda ľahšie porozumie rodeným hovorcom v nemecky hovoriacej krajine.  Každá otázka je kladená dva krát v krátkom slede za sebou čo umožňuje účastníkovi otázke porozumieť a následne si pripraviť odpoveď.  Študent je nútený odpovedať nemecky po otázke položenej lektorom a to hneď od prvej vyučovacej hodiny.  Najlepším spôsobom ako sa naučiť jazyk je proste ním rozprávať.  Presne tak, ako sa deti učia svoj rodný jazyk od rodičov. 

Časté opakovanie učiva

Kľúčom k úspechu pri učení sa akéhokoľvek jazyka je časté opakovanie.  Častým opakovaním sa u účastníka vytvárajú určité reflexy a po čase vie sám spontánne reagovať na kladené otázky.  Toto je jedna z nepopierateľných výhod priamych metód výučby oproti iným metódam, kde sa prebrané učivo málo, alebo vôbec neopakuje. 

Naši vyučujúci:

Skúsení učitelia museli prejsť špeciálnym školením pre výučbu touto metódou.  Každý z nich musí spĺňať určité kvalitatívne podmienky a musí vedieť metódu správne aplikovať. Preto sa výberu našich vyučujúcich a ich následnému zaškoleniu venujeme veľmi dôkladne.

Gramatika v jednotlivých úrovniach:

1. úroveň

2. úroveň

3. úroveň

4. úroveň

5. úroveň

6. úroveň

7. úroveň

8. úroveň

9. úroveň

10. úroveň

11. úroveň

12. úroveň

Kurzy nemčiny Bratislava

Zaujala vás táto forma výučby? Prihláste ste sa na kurz nemeckého jazyka alebo na intenzívny nemecký kurz, ktoré vyučujeme práve touto metódou.

 

VŠETCI NAŠI UČITELIA MAJÚ ZLOŽENÉ ŠTÁTNE SKÚŠKY!